ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
купівлі-продажу

1. Терміни

У цьому публічному договорі купівлі-продажу терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.
Договір – цей публічний договір купівлі-продажу, укладений на відстані, що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців через Інтернет-магазин.
1.2.
Товар – продукти та готові страви, що на умовах цього Договору пропонуються до продажу в Інтернет-магазині.
1.3.
Продавець – Арзуманян Еліна Вардкесівна, зареєстрована за адресою: 79010, м.Львів, вул. Харківська, 29/1. Контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі Контакти на веб-сайті Інтернет-магазину.
1.4.
Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власною волею повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
1.5.
Інтернет-магазин – сайт Продавця, створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, – дистанційним способом продажу товару.

2. Предмет договору

2.1.
В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця придбаний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2.
Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару Покупцеві за умови самостійного отримання або в момент передання Товару службі доставки – за умови повної оплати Покупцем вартості Товару.

3. Придбання і доставка товару

3.1.
Покупець може користуватись Інтернет-магазином у гостьовому режимі або зареєструвавшись в особистому кабінеті.
3.2.
Покупець на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «У кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформити замовлення». При оформленні замовлення Покупець вказує своє прізвище та ім’я, контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою).
3.3.
Після заповнення форми «Оформити замовлення» Покупець обирає один з доступних на веб-сайті способів оплати та виконує подальші інструкції, що відображаються на відповідній сторінці Інтернет-магазину.
3.4.
До ціни Товару, що відображається на веб-сайті Інтернет-магазину, не включена банківська комісія, яку Покупець сплачує самостійно за тарифами обслуговуючого банку.
3.5.
До ціни Товару, що відображається на веб-сайті Інтернет-магазину, не включена вартість доставки Товару, що розраховується відповідно до чинних тарифів служби доставки.
3.6.
Після оформлення замовлення адміністратор Інтернет-магазину телефонує до Покупця, щоб підтвердити замовлення. Час доставки становить 1-1,5 год. від цього моменту, і може бути змінений у випадку об’єктивних факторів, що не залежать від волі Продавця.
3.7.
З моменту підтвердження замовлення даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем. Підтвердженням замовлення Покупець висловлює свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору.
3.8.
Підтвердженням замовлення Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
  • місцезнаходження та режим роботи Продавця;
  • основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
  • вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;
  • спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
  • порядок прийняття претензій;
  • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;
  • порядок розірвання даного Договору;
  • інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.

4. Доставка і передача товару покупцю

4.1.
Покупець отримує Товар за допомогою доставки або особисто. Способи, порядок і терміни доставки Товарів вказані на сайті в розділах «Доставка» і «Оплата». Порядок і умови отримання замовленого Товару Покупець вказує при оформленні замовлення.
4.2.
Обов'язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві розрахункового документа.
4.3.
При прийнятті Замовлення від кур'єра, Покупець зобов'язаний перевірити товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого товару, Покупець приймає товар та оплачує Замовлення, в разі якщо ним не було здійснено оплату раніше у безготівковій формі через веб-сайт Продавця. У разі неповідомлення Покупцем Продавця (операторів/менеджерів служби доставки Продавця) про претензії щодо Товару в момент отримання Товару та протягом 10 хвилин після його доставки, вважається, що претензій до Товару не заявлено і Продавець належним чином та в повному обсязі виконав свій обов’язок щодо передачі товару.
4.4.
Покупець розуміє і погоджується з тим, що здійснення доставки – це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару та його оплати. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
4.5.
У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини оплата за Товар не підлягає поверненню.
4.6.
У разі замовлення страв Покупець не може відмовитись від свого замовлення після його підтвердження без згоди Продавця.

5. Відповідальність сторін

5.1.
Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних у Продавця.
5.2.
Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
5.3.
Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

6. Інше

6.1.
Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
6.2.
Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на веб-сайті Інтернет-магазину.
6.3.
Оформленням замовлення або реєстрацією на сайті Інтернет-магазину Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Покупець може відмовитись від отримання рекламних пропозицій без пояснення причин відмови.
6.4.
Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця, здійснювати протягом 5 років зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).